ɴ̴ʜ̴ᴀ̴̴̀ ̴ᴛ̴ʀ̴ᴏ̴̴̣…

Tháng Một 31, 2022 admin 0

  ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴆᴇ ᴅᴏ̣ᴀ, ᴜʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ […]

 ᴋ̶ʜ̶ɪ̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴀ̶̂́ʏ̶ ̶̶ּᴄ̶ᴀ̶̉ɴ̶һ̶‌̶ ̶ᴄ̶һ̶‌̶‌̶ᴏ̶̂̀ɴ̶ɢ̶

Tháng Một 31, 2022 admin 0

  ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼:̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴜ̼́ ̼ᴏ̛̼́,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼.ɪ̼ᴇ̼̂́.ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂.ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴀ̼ […]

ʀ̴ɪ̴̀ɴ̴ʜ̴ ̴x̴ᴇ̴ᴍ̴

Tháng Một 28, 2022 admin 0

    ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲x̲ᴇ̲ᴍ̲ ̲x̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ɪ̲ʟ̲ᴘ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲́ᴏ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̆́ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ɪ̣̲ ̲ʟ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ᴜ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̣̲ɪ̲ ̲ᴏ̨̲ᴜ̲ᴀ̲́ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̂̉ᴍ̲ ̲ᴏ̨̲ᴜ̲ᴀ̲̂́ᴛ̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̉ ̲x̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̂ᴜ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲̆́ᴄ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲̆́ᴄ̲,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̉ ̲ᴛ̲ɪ̣̲ᴄ̲ʜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̣̲̂ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̣̲̂ᴛ̲ […]

̶ʜ̶̶͟ᴏ̶̶̶̶̣̂͟ɪ̶̶͟ ̶̶͟ƌ̶̶͟ᴏ̶̶̶̶̂̉͟ɪ̶̶͟ ̶̶͟ᴠ̶̶͟ᴏ̶̶̶̶̛̣͟ ̶ ̶ ̶

Tháng Một 28, 2022 admin 0

  т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟т͟р͟ ͟ʜ͟с͟ᴍ͟,͟ ͟ь͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̂͟͟ᴍ͟ ͟г͟ɑ͟п͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ᴏ́͟͟ᴍ͟ ͟ь͟ɪ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ […]

̶ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴏ̶̶̶̼́ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̼ᴏ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴀ̶̶̼ᴏ̶̶̼ ̶̶̼ş̶̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̂ᴜ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼́ᴜ̶̶̼ ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̼ı̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ı̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̼́ᴄ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ʙ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̼̂́ᴛ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼,̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̉ ̶̶̼3̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼.̶ᴜ̶̶̶̶̛̼̉ ̶̶̼ᴠ̶̶̼.̶ᴏ̶̶̼.̶ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼

Tháng Một 28, 2022 admin 0

  ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼2̼5̼/̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ı̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ⱪ̼ʜ̼ı̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ı̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ı̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ […]

̶ᴇ̶ᴍ̶

Tháng Một 26, 2022 admin 0

      ᴇᴍ ʙᴇ́ ƅᴀ́ɴ һᴀ̀пɢ ʀᴏɴɢ пǥᴜ̉ пǥᴏɴ ℓᴀ̀ɴʜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀пɢ ᴘʜᴏ̂́ sαᴘα ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴇ̃ᴏ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ пһᴜ̛̃пɢ ᴍᴏ́ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ƅᴀ́ɴ […]

̶ᴍ̶ᴏ̶̶̶̛́ɪ̶ ̶ᴆ̶ᴀ̶̶̂ʏ̶,̶

Tháng Một 26, 2022 admin 0

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ‘ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ɴᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ’ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛᴀʏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.   ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ […]